Με πιστοποίηση TUV (ID0000051370): Περιεχόμενο χαμηλού μπλε φωτός. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tuv.com (στα Αγγλικά)