Αναφορά έρευνας της ESG. 2019 Digital Work Survey. Δεκέμβριος 2019.