דוח מחקר של ESG. סקר עבודה דיגיטלי 2019. דצמבר 2019.