Για να λάβετε αντίγραφο της Περιορισμένης εγγύησης υλικού, στείλτε επιστολή στην Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dell.com/warranty (στα Αγγλικά)