Η διαθεσιμότητα ποικίλλει, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dell.com/support (στα Αγγλικά) για λεπτομέρειες. Σε ορισμένες χώρες, οι ώρες παροχής υποστήριξης στην περιοχή σας ενδέχεται να διαφέρουν. Η παροχή υποστήριξης μετά τις τοπικές εργάσιμες ώρες μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα από την τοπική.