Επιλεγμένες οθόνες Dell Σειράς E, P και U διαθέτουν τεχνολογίες χωρίς τρεμόπαιγμα και ComfortView. Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell, Αύγουστος 2018. Η πραγματική μείωση του μπλε φωτισμού θα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.