Πιστοποίηση EPEAT όπου απαιτείται. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epeat.net (στα Αγγλικά) για την κατάσταση πιστοποίησης κατά χώρα.