Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/closed-loop-recycled-content (στα Αγγλικά)