Średnio urządzenia z oznaczeniem ENERGY STAR spełniające nowe wymagania dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu są o 25% bardziej wydajne w porównaniu do modeli konwencjonalnych. Szczegółowe informacje na temat oszczędzania energii w produktach z oznaczeniem ENERGY STAR można znaleźć pod adresem: http://www.energystar.gov/index.cfm (w języku angielskim )