חישוב האומדן מבוסס על היחס בין קיבולת הסוללה של המערכת להתקן Power Companion של Dell, וכן התוצאות לגבי חיי סוללה שפורסמו ב-MobilkeMark2014.