GB oznacza 1 miliard bajtów, a TB 1 bilion bajtów; rzeczywista pojemność zależy od wstępnie zapisanych na dysku danych i środowiska pracy.