Η ένδειξη GB σημαίνει 1 δισεκατομμύριο byte και η ένδειξη TB σημαίνει 1 τρισεκατομμύριο byte. Σημαντικό μέρος της μνήμης συστήματος μπορεί να εκχωρηθεί για την υποστήριξη γραφικών, ανάλογα με το μέγεθος της μνήμης συστήματος και άλλους παράγοντες.