ג'יגה-בתים מציין מיליארד בתים וטרה-בתים מציין טריליון בתים; הקיבולת בפועל משתנה בהתאם לחומר שנטען מראש ולסביבת ההפעלה ותהיה קטנה יותר.