Η διατήρηση σκληρού δίσκου δεν διατίθεται για τους υπολογιστές Chromebook.