ביצועים גבוהים יותר של נקודה צפה בריבוי הליכי משנה, כפי שנמדד באמצעות SPEC CPU 2006 v1.2 ב-Windows 7 Professional SP1 גרסת 64 סיביות, בהשוואת תוצאות בסיס קצב נקודה צפה בין מערכת 7910 בתצורת Tower עם שתי יחידות CPU מסוג Xeon E5-2699 v3 וזיכרון בנפח 256 גיגה-בתים (16 יחידות DDR4 בנפח 16 גיגה-בתים), ומערכת T7500 עם שתי יחידות CPU מסוג Xeon W5580 וזיכרון בנפח 24 גיגה-בתים (שש יחידות DDR3 בנפח 4 גיגה-בתים).