Na podstawie wewnętrznej analizy porównującej optymalizację oprogramowania za pomocą narzędzi HP Advisor i Dell Precision Optimizer (stan na marzec 2018 r.).