Mart 2018 itibarıyla, yazılım optimizasyonunun HP Advisor ile Dell Precision Optimizer arasında karşılaştırıldığı şirket içi analize dayanır.