Nagroda IT Pro za innowacyjność; nagroda InfoWorld dla technologii serwerowej roku 2014; nagroda Editor’s Choice od centrum testów InfoWorld.com; nagroda PC Pro dla serwera roku 2013; nagroda CRN dla serwera roku; najlepszy produkt targów Interop w Japonii