Volitelné. Vyžaduje adaptér Intel WiFi Link WLAN. K dispozici v září 2013.