תכונות אבטחה של WPA3 Wi-Fi: הקונסורציום Wi-Fi Alliance של תעשיית האלחוט יאשר מוצרי Wi-Fi 6 לצורך תאימות עם תקן IEEE 802.11ax ויחייב אישור אבטחה WPA3 כדרישה מראש, זאת במטרה להבטיח שימוש בתכונות אבטחת ה-Wi-Fi החדשות ביותר. סיסמאות מפושטות של WPA3: ‏WPA3 משתמש בשיטת האימות Simultaneous Authentication of Equals ‏(SAE) כתחליף לפרוטוקול ההחלפה Pre-Shared Key ‏(PSK) המשמש את WPA2. שיטת SAE מטפלת באופן מאובטח יותר בהחלפת מפתחות ראשונית ומשתמשת בסודיות העברה, עובדה שהופכת אותה לעמידה יותר בהתקפות פענוח לא מקוונות ומספקת אימות מבוסס סיסמה חזק יותר. הגנה משופרת של WPA3: שכבת הגנה נוספת לרשת מקורה בעוצמת הצפנה המקבילה ל-192 סיביות ברשת מסוג 802.11ax, שעדיפה על הצפנת AES של 128 סיביות שבה נעשה שימוש ב-WPA2. טענה 4 מבוססת על אישור WAP3 המקובל בתעשייה, אשר הפרמטרים שלו זמינים לציבור הרחב בכתובת https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security (באנגלית)