Η ονομασία Thunderbolt™ και το λογότυπο Thunderbolt™ είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.