Η πιστοποίηση EPEAT ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.epeat.net (στα Αγγλικά) για πληροφορίες πιστοποίησης και κατηγορίας ανά χώρα.