Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell τον Δεκέμβριο του 2018 με σύγκριση των μέγιστων ταχυτήτων λήψης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προηγούμενης γενιάς που υποστηρίζουν έως 300 Mbps έναντι αυτών της επόμενης γενιάς που υποστηρίζουν έως 1,0 Gbps. Τα πραγματικά αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου, τους χρήστες, την τοποθεσία και άλλους παράγοντες.