Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell τον Απρίλιο του 2019.