Σε σύγκριση με την τεχνολογία με σχεδίαση κεραίας 2x2.