לקבלת עותק של כתב האחריות המוגבלת על החומרה, פנה בכתב לכתובת Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 או בקר בכתובת //www.dell.com/warranty (באנגלית)