Για να προμηθευτείτε ένα αντίγραφο της Περιορισμένης εγγύησης υλικού, γράψτε στη διεύθυνση Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, ΗΠΑ.