Η δυνατότητα σύνδεσης LTE διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ