Με βάση εσωτερικές δοκιμές της Intel® με χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης SYSmark 2014 SE (υποβαθμολογία απόκρισης). Το λογισμικό και οι φόρτοι εργασίας που χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές απόδοσης ενδέχεται να έχουν βελτιστοποιηθεί μόνο για μικροεπεξεργαστές Intel®. Οι δοκιμές απόδοσης πραγματοποιούνται με τη χρήση συγκεκριμένων υπολογιστικών συστημάτων, στοιχείων, λογισμικού και λειτουργιών. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των παραγόντων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να ανατρέξετε σε άλλες πληροφορίες και δοκιμές απόδοσης για να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις αγορές που σχεδιάζετε να κάνετε, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του συγκεκριμένου προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/benchmarks (στα Αγγλικά).