Η δυνατότητα φορητής ευρυζωνικής σύνδεσης διατίθεται σε επιλεγμένες χώρες.