Zařízení musí mít zapnutou funkci NFC (Near Field Communication).