Λογίζεται ως ποσοστό της συνολικής ποσότητας πλαστικού (κατά βάρος) στο προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο πρότυπο EPEAT, όπως αυτό ισχύει για τα πλαστικά εξαρτήματα, Μάιος 2018.