Οι Dell OptiPlex είναι οι πιο ασφαλείς εμπορικοί υπολογιστές στον κόσμο. Πηγή: Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell, Αύγουστος 2017.