Chromebook için sabit sürücünün müşteride kalması seçeneği sunulmaz.