יחידות GPU/FPGA אינן זמינות עם שני מפרצי כונן אחורי בגודל "2.5.