Predykcyjne wykrywanie awarii dotyczy dysków twardych i SSD oraz baterii.