Öngörüye dayalı analizde hata algılama; sabit sürücüleri, katı hal sürücüleri ve pilleri içerir.