Με βάση την αναφορά δοκιμών της Principled Technologies «Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime» (Η υπηρεσία Dell ProSupport Plus με SupportAssist σάς προειδοποιεί για προβλήματα υλικού, ώστε να τα διορθώσετε πριν προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας), Απρίλιος 2019. Οι δοκιμές έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Dell. Τα πραγματικά αποτελέσματα διαφέρουν. Η πλήρης αναφορά: http://facts.pt/0xvze8 (Στα Αγγλικά). Τα προβλήματα υλικού που εντοπίζονται από το SupportAssist αφορούν σκληρούς δίσκους, μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης, μπαταρίες και ανεμιστήρες.