Με βάση την αναφορά δοκιμών της Principled Technologies «Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures» (Λιγότερος χρόνος και λιγότερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού φορητού υπολογιστή), Απρίλιος 2018. Οι δοκιμές έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Dell. Τα πραγματικά αποτελέσματα διαφέρουν. Η πλήρης αναφορά: http://facts.pt/L52XKM (Στα Αγγλικά)