Βάσει δοκιμών για γρατζουνιές και ανθεκτικότητα που εκτελέστηκαν από την Corning.