Σημείωση: Η θύρα εξόδου ήχου δεν υποστηρίζει ακουστικά