Με βάση εσωτερική ανάλυση της Dell για ανταγωνιστικά προϊόντα από τον Μάρτιο του 2018.