Na podstawie wewnętrznej analizy firmy Dell dotyczącej konkurencyjnych produktów, przeprowadzonej w marcu 2018.