Με πιστοποίηση TUV (ID0000051369 – χωρίς τρεμόπαιγμα/ID0000051370 - Περιεχόμενο με χαμηλό μπλε φωτισμό). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tuv.com. (στα Αγγλικά)