Certyfikat TUV (ID0000051369 — brak migotania / ID0000051370 — niska zawartość niebieskiego światła). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tuv.com.