Certyfikaty TUV (ID0000051369 — brak migotania/ID0000051370 — niska emisja niebieskiego światła). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tuv.com