יש להפעיל את פונקציית ExpressCharge בתוכנת Dell Power Manager. על המערכת להיות כבויה או במצב שינה כדי להפעיל את התכונה ExpressCharge. לאחר שהטעינה הגיעה לקיבולת שהוגדרה, היא תשוב למהירות רגילה. מומלץ לשימוש עם מתאם החשמל המסופק על ידי Dell; לא מומלץ עם מתאם חשמל בעל קיבולת קטנה יותר. זמני הטעינה עשויים להשתנות.