המשקלים משתנים בכפוף להגדרות התצורה ולהבדלים בייצור.