Τα βάρη διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις κατασκευαστικές διαφορές.