Τα βάρη διαφέρουν ανάλογα με τις διαμορφώσεις και τις κατασκευαστικές διαφορές.